Czy zagrożenie atakami terrorystycznymi, grozi nam również ze strony Rosji, czołowego producenta broni chemicznej?

Ostatnie wydarzenia na świecie pokazują, że zagrożenie terrorystyczne jest nie tylko ze strony Państwa Islamskiego, ale również innych krajów, specjalizujących się w produkcji broni chemicznej. Wszystkie dowody wskazują na to, że to Kreml jest odpowiedzialny za ostatni atak, zagrażający życiu wielu Brytyjczyków.

Continue Reading

Sytuacja Gospodarcza na Ukrainie, w kontekście wizyty przedstawicieli MFW i ogłoszonych rocznych raportów.

Sytuacja na Ukrainie nie wydaje się najlepsza, w kontekście opublikowanych raportów rocznych. Wciąż istnieje przestrzeń w gospodarce, która hamuje wprowadzenie istotnych reform, oraz tak oczekiwane polepszenie warunków bytowych.

Continue Reading