Nie należy Ci się 500+

wniosek

Nie należy Ci się 500+ a nie przekraczasz dochodu? Komu jeszcze PIS zabiera pieniądze? Poprawka w ustawie o 500+ i jej tragiczne skutki. Na co skazane są samotne matki? Samotne matki znowu ukarane? Masz dziecko ale sąd nie zasądził jeszcze alimentów? 500+ się nie należy na dziecko, na które nie zostały zasądzone alimenty. Co jeśli sprawa trwa rok lub 2? MOPS wmawia matkom, że nie są samotne skoro nie mają wyroku.

Program 500+ jest nieopodatkowanym świadczeniem na dziecko wypłacanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przez cały rok od momentu przyznania i podpisania przez osobę zainteresowaną pozytywnej decyzji. Świadczenie w kwocie 500 zł należy się na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie chyba, że dochód na osobę nie przekracza 800 zł wtedy przysługuje również na pierwsze dziecko. Wyjątek stanowi rodzina, w której wychowuje się dziecko niepełnosprawne wtedy kryterium dochodowe na osobę wynosi 1200 zł. Świadczenie wychowawcze jest pomocą rządową w wychowaniu dzieci i zachęceniu do powiększania rodziny. Świadczenie takie nie jest opodatkowane dlatego nie podlega odpisaniu w rocznym zeznaniu PIT.

Przy obliczaniu dochodu rodziny nie wlicza się zasiłku rodzinnego. Samotna matka kto to taki? Obecnie jest coraz więcej przypadków matek samotnie wychowujących dziecko bądź dzieci z różnych powodów. Wydawałoby się, że każdy doskonale wie kim jest samotny rodzic przynajmniej z definicji ale okazuje się, że nie do końca. Samotna matka to osoba, która jest biologicznym lub adopcyjnym rodzicem dziecka bądź dzieci i wychowuje je w całości bez pomocy i udziału drugiego rodzica. W świetle prawa za samotną matkę uznaje się osobę rozwiedzioną na podstawie orzeczenia sądu, pannę uzyskującą alimenty na rzecz małoletniego na podstawie wyroku sądu lub weryfikując akt urodzenia jeśli ojciec dziecka jest nieznany. Reasumując jeśli kobieta była w związku partnerskim a nie małżeńskim z mężczyzną tj. ojcem dziecka a w chwili składania wniosku o świadczenie 500+ już z nim nie jest to dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie taka kobieta nie jest samotną matką dopóki nie przedstawi dokumentu potwierdzającego, że ma zasądzone alimenty. A co jeśli sprawa jest w sądzie ale od kilku miesięcy nie ma wyroku bo pozwany celowo nie stawia się na rozprawy?

W takim wypadku MOPR wmawia matkom, że nie są samotne i nie należy im się żadne świadczenie z tego tytułu. Jako samotna mama kobieta ma prawo ubiegać się o kwotę 193 zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka i tak samo jak każdy inny rodzic może wnioskować o przyznanie 500+. PIS jednak zmienił zapis w ustawie, który aktualnie brzmi: ,, jeśli na dziecko nie zostały przyznane alimenty świadczenie 500+ na to dziecko się nie należy’’. Czyli jest to wyjątek od reguły ponieważ cały program opiera się na pomocy rodzinom i przyznawaniu świadczeń wszystkim drugim i kolejnym dzieciom a nawet pierwszym i jedynym jeśli zachowane jest kryterium dochodowe. Jednak jeśli wniosek składa samotnie wychowująca matka, która jeszcze nie ma wyroku sądu to kryterium dochodowe nie obowiązuje. Takiemu dziecku po prostu nie należy się takie świadczenie bez znaczenia czy jest jedyne czy piąte w rodzinie. Nie dosyć, że nie ma alimentów to jeszcze PIS zdegradował te dzieci jako podludzi nie mających prawa do godnego życia jak pozostali. Jest bardzo wiele przypadków kiedy sprawy rodzinne przeciągają się miesiącami a nawet latami zupełnie bez żadnych podstaw.

Sąd po drugim lub trzecim niestawiennictwie pozwanego powinien wydać wyrok zaoczny nie zważając na stronę przeciwną. Jeśli pozwany został powiadomiony i nie stawił się to jest jednoznaczne z tym, że nie ma nic ważnego do powiedzenia w tej sprawie i tym samym zgadza się z pozwem. W praktyce rzadko kiedy tak jest. Sąd z niewiadomych przyczyn odracza rozprawy czekając na pojawienie się ojca a przez cały ten czas dziecko nie ma alimentów ani prawa do innych świadczeń. Kiedy 500 + się nie należy? Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci została delikatnie zmieniona niosąc za sobą okropne skutki dla samotnych rodziców. Art. 1 par. 2 danej ustawy mówi, że do świadczenia uprawnieni są obywatele polscy i cudzoziemcy zamieszkujący teren kraju z rodzinami.

Nie ma tu mowy o podziale na lepszych czy gorszych brani pod uwagę są wszyscy obywatele. Art. 2 par. 13 dokładnie określa kim jest osoba samotnie wychowująca dziecko np. panna, kawaler, wdowa id. czyli kobieta stanu cywilnego panna jest samotną matką według tej ustawy ale nie dla MOPSU. Radość i zrozumienie szybko znika wczytując się w ustawę o świadczeniach rodzinnych konkretnie art. 41 par. 7b, któremu nadano nowe brzmienie czyli osobie samotnie wychowującej dziecko nie przysługuje świadczenie alimentacyjne ani świadczenie wychowawcze tak zwane 500 + jeśli nie zasądzono na rzecz tego dziecka alimentów. Jest to jawna dyskryminacja tych dzieci, które znalazły się w sytuacji kiedy rodzice nie żyją razem. Nie zawsze uzyskanie stosownego dokumentu jest możliwe od ręki. Zwykle jest to kilkumiesięczny proces, na który małoletni nie mają wpływu. Czy jest to sprawiedliwie sporządzona ustawa?

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments