paczkomaty inpost

Paczkomaty Inpost Maszewo

zachodniopomorskie

Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich danie trzeba to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny uzna im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a jeszcze bankomatów czy mlekomatów. Już będące paczkomaty postawione zostały bez praw budowlanych.

Paczkomaty Inpost Goleniów

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą zawierać kłopoty. W szczególności dotkną one spółki Integer.pl, która jest właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to obiekty budowlane. Żeby je napisać, trzeba być pozwolenie. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok tenże się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdy jednak zamknięty w nim sens został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne, toż z pewnością odbiłoby się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to zaledwie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, daną do dawania także do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się a z obecnym sensem. Inni mówią, że wskazane są zmiany, bo zasada nie nadąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowoczesnych techniki

smart allegro
smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten sprawdził, że paczkomat odnaleziono w pobliżu chodnika, na placu przylegającym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie działalności budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami swego planu zagospodarowania szerokiego i faktów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z listami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor wycofałem się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, że nie ma legalnej definicji paczkomatu. Zabieg istnieje jednocześnie przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, jakie powinny robić tego modelu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych wtedy nie są roboty budowlane. Nie osiągał więc celu uzyskania opinii o prawie na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był usatysfakcjonowany takim obrotem sprawy. Jego oddaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A oczywiście sprawa dotarła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Tenże w wyroku z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Reguła nie nadąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie obiektu w pewnym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może dotyczyć usytuowania konstrukcji, która stała przeprowadzona poza miejscem budowy, co może dotyczyć takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy albo te paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego te w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich wybudowanie należy kojarzyć ich zapewnienie oraz napisanie na fundamencie z możliwym wykonaniem takich przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do stylu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał te że paczkomatami bawiłeś się już WSA w Stolicy. W wyroku z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, że więc co niegdyś określone zostało przez ustawodawcę wprost, zapewne nie nadążać za zmieniającą się rzeczywistością, technologiami, a jeszcze potrzebami inwestycyjnymi. A nie znaczy to, że nowoczesne linie pracy budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez powodu bowiem definiuje pewne słowa w forma na końcu publiczny i uniwersalny, aby mimo zmieniającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one odkryć adekwatne wykorzystanie do kolejnych przejawów prace budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco inaczej na potrzebę patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego oddaniem rozwój i rozwój cywilizacyjny pokazuje, że nie odda się zamknąć wszystkiego w samym katalogu. – Za chwilę pokaże się, że jesteśmy trochę nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny stanowić wtedy wskazane przesłanki, na jakimkolwiek poziomie ogólności, ale z kolejnej części na końcu jasne, by nie stanowiło faktów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, zgodnie z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on punkty na dane do czasowego wykorzystania w okresie krótszym z ich trwałości technicznej, przewidziane do przekazania w następujące miejsce czyli do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat kryje się w niniejszej różnej części. Też z ważnej powinny zniknąć po 180 dniach. Te kolejne, kiedy są funkcjonować dłużej, wymagają uzyskania zezwolenia na platformę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera prowadzącego w kancelarii JK, orzeczenia, co do roli są dobre z założeniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie cele jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie ma je wymóg uzyskania zezwolenia na budowę, i odpowiednio. Cele te oczywiście stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w obecnym aspekcie. Fakt, że stały uzyskane w nieznanym mieszkaniu i wyłącznie przywiezione do ostatniej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie przyjęło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na swej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Kilka inne zdanie jest Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich mówi przepis ze powodu na bliskie gabaryty odchodzą od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, tylko te wyższe. Gdy naprawdę nie było, obecne w podstawie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale połączony z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to urządzenie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest daniem technicznym, jakie nie jest konstruowane w pewnym miejscu, lecz realizowane w fabryce. Stanowi on przynoszony na stanowisko jak gotowa funkcjonalna całość, która do tworzenia wymaga jedynie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Pierwszego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie różni się a z drugich tego modelu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę zupełnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, to można by go porównać po prostu ze wysokim gabarytowo meblem. To popularne porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w oznaczonym pomieszczeniu jak procesu budowlanego. Gdy przecież ten koncept nie został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Oznaczałoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w układzie do każdego urządzenia, co ciągnęło za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w oznaczonym stanowisku.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Goleniów

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments