Rozliczanie PIT online

Rozliczenie PIT Malechowo

W dniu 30 kwietnia 2020 r. upływa termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) za 2019 r. oraz zwrócenia się z tytułem z skarbowym, w sukcesu kiedy z ww. zeznania wynika kwota podatku do zapłaty. Podatki to region, w jakim terminów należy dotrzymywać, ponieważ każde naruszenia mogą skupiać się […]

Continue Reading