Sytuacja Gospodarcza na Ukrainie, w kontekście wizyty przedstawicieli MFW i ogłoszonych rocznych raportów.

Sytuacja na Ukrainie nie wydaje się najlepsza, w kontekście opublikowanych raportów rocznych. Wciąż istnieje przestrzeń w gospodarce, która hamuje wprowadzenie istotnych reform, oraz tak oczekiwane polepszenie warunków bytowych.

Continue Reading