Czy zagrożenie atakami terrorystycznymi, grozi nam również ze strony Rosji, czołowego producenta broni chemicznej?

Ostatnie wydarzenia na świecie pokazują, że zagrożenie terrorystyczne jest nie tylko ze strony Państwa Islamskiego, ale również innych krajów, specjalizujących się w produkcji broni chemicznej. Wszystkie dowody wskazują na to, że to Kreml jest odpowiedzialny za ostatni atak, zagrażający życiu wielu Brytyjczyków.

Continue Reading