Komfortowa pożyczka dla każdego

Powzięcie pożyczki wiąże się z różnymi wymogami, które musi spełnić pożyczkobiorca. Umowa zawierana między obiema stronami musi być dla obydwu korzystna. Musi zarówno jedną jak i drugą zabezpieczać przed stratami. Czas na jaki udzielana jest pożyczka określa się jako oznaczony a także nieoznaczony. W przypadku gdy jest on nieokreślony, dłużnik zobowiązuje się do zwrotu powziętej […]

Continue Reading