W gąszczu przepisów, czyli słów kilku o pożyczkach krótkoterminowych

Poradnik pożyczkobiorcy pozyczka-lokalna

Dla klientów firm pożyczkowych, korzystających z oferty pożyczek krótkoterminowych, najważniejszym aktem prawnym jest ustawa o kredycie konsumenckim. Ustawa jest dość obszernym tekstem, ale warto przytoczyć choćby najważniejsze jej punkty.

I. Ustawa normuje prawa i obowiązki firm oferujących pożyczki pozabankowe online i inne z bogatej oferty. Oto rodzaje umów regulowanych przez ten akt prawny.
– pożyczka: kiedy instytucja lub osoba fizyczna przekazuje środki pieniężne, lub przedmioty do wyłącznej dyspozycji pożyczkobiorcy. Należy jeszcze zastrzec na piśmie czas trwania umowy.
– umowa zawarta na piśmie pomiędzy bankiem a kredytobiorcą w dokładnym rozumieniu przepisów prawa bankowego.
– spełnienie świadczenia pieniężnego, które następuje w formie zadośćuczynienia na rzecz wierzyciela. Pochodzi z majątku dłużnika i da się wyrazić sumą pieniężną.
– umowa, na mocy której świadczenie pieniężne kontrahenta będzie spełnione po zaspokojeniu świadczenia kredytodawcy.
– umowa opisująca zobowiązanie kredytodawcy do zabezpieczenia osoby trzeciej, a konsument do przekazania kredytodawcy spełnienia świadczenia.
– umowę, na mocy której konsument otrzymuje od kredytodawcy zobowiązanie do udzielenia kredytu związaną z wniesieniem przez niego środków pieniężnych nieoprocentowanych lub oprocentowanych poniżej stopy rynkowej.

II. Co prawda kredyt konsumencki, który zgodnie z ustawą od 18 grudnia 2011 nie może przekroczyć sumy 255. 550 zł, jednak ta wartość przekracza wielokrotnie potrzeby, na które zwykle Polacy zaciągają kredyty. Pożyczka pozabankowa online jest kredytem konsumenckim i zgodnie z rozumieniem prawa podlega wszystkim uregulowaniom nakładanym przez ustawę.
Nie ma też znaczenia, jakiej formy kredytu dotyczy umowa. Odbiegając nieco od głównego nurtu; może być to kredyt w rachunku bieżącym, kredyt na samochód lub zadłużenie na karcie kredytowej.

Umowa wymaga formy pisemnej. Na kredytodawcy zaś spoczywa obowiązek dostarczenia egzemplarza dokumentu do wglądu. Wymóg ważności dokumentu nakłada pewne uregulowania co do formy umowy.
W treści powinny się znaleźć:
– dane stron
– sposób spłaty i ważne termin
– wolumen kredytu
– oprocentowanie i tryb, w jakim może być zmienione
– opłaty związane z kosztami udzielenia kredytu, czyli np. prowizje.
Ostatni punkt jest szczególnie ważny, gdyż często banki ukrywają swoje dochody pod postacią różnych, dodatkowych opłat. Dobrym przykładem są ubezpieczenia, które są dźwignią dla niższych przychodów z racji obniżonego oprocentowania.
– informacje o dodatkowych kosztach, które ponosi konsument
– tajemnicze RRSO, będące podsumowaniem całkowitych kosztów operacji. Znane z reklam telewizyjnych jako incognito. Do przeczytania tak małej czcionki potrzebny jest teleskop Hubble’a
– wspomniany wcześniej sposób zabezpieczenia kredytu
– zapis o warunkach przedterminowej spłaty.
Zdarza się, że kredytodawca wymaga uściślenia celu. Wtedy w umowie umieszcza się jeszcze:
– specyfikację przedmiotu umowy
– cenę nabycia przedmiotu lub usługi
– cenę w wariancie gotówkowym i w wersji z kredytem
– wysokość wpłaty gotówkowej
– warunki przejścia własności nieruchomości lub ruchomości na rzecz kredytobiorcy
– wiążące obwarowania co do dostępności kredytu od konkretnego kredytodawcy, wskazanego przez dostawcę przedmiotu lub usługi (umowy na wyłączność).

III. Pożyczka online bez krd, jak większość produktów bankowych, może być zwrócona wcześniej. I kredytodawca w związku z tym faktem nie może za niewykorzystany okres pobierać prowizji. Więcej! Przepisy nakładają na niego obowiązek przeliczenia nadpłaconych z tego tytułu środków i zwrot zainteresowanemu.

IV. Istnieje też możliwość odstąpienia od umowy. Czas na podjęcie decyzji konsument ma w obrębie dwóch tygodni od dnia – UWAGA! – zapoznania się z informacją o takiej możliwości, jednak nie później niż na trzy miesiące od daty podpisania umowy. Zwykle taką informację otrzymuje się wraz z dokumentacją do podpisu i terminy te są zbieżne.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i musi być skutecznie dostarczone pod adres wskazany przez kredytodawcę. Wypłacone zaś kwoty kredytu muszą zmienić lokalizację. W wypadku kredytu celowego obowiązek zwrotu spoczywa na sprzedawcy. Ma on jednak możliwość ubiegania się o zapłatę od rezygnującego z kredytu klienta.

V. Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt związany pożyczkami krótkoterminowymi. Pożyczki online na konto nie mogą być obciążone kosztami przygotowawczymi pobieranymi przed podpisaniem umowy. Od 18 grudnia 2011 r. wprowadzono ten zapis do ustawy o kredycie konsumenckim, by ukrócić nielegalne praktyki oszustów czerpiących zyski tylko z obsługi potencjalnie zainteresowanych usługą klientów.

Należy to powtórzyć. Pożyczka online na konto może być obciążona kosztami obsługi dopiero po złożeniu pod nią podpisu przez klienta.

VI. Zaciągnięcie kredytu implikuje do podania celu, na jaki będą przeznaczone środki. W wypadku pożyczki online na dowód pożyczkobiorca nie ma obowiązku legitymowania się z własnych potrzeb i może środki przeznaczyć na dowolny cel, gdyż nie pilnuje tego podpisana umowa.

Podsumowując dociekania, wszystkie kwestie związane z formalnościami, jakie wymaga pożyczka online za darmo, reguluje Kodeks Cywilny.
Poniżej prezentujemy zestaw aktów prawnych wraz z odnośnikami do oryginalnych tekstów, odnoszących się w swej treści do zawiłości związanych z udzielaniem pożyczek krótkoterminowych.

– Kodeks cywilny
http://isap. sejm. gov. pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
– Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym
http://isap. sejm. gov. pl/DetailsServlet?id=WDU20061571119
– Kredyt konsumencki
http://isap. sejm. gov. pl/DetailsServlet?id=WDU20111260715
– Ustawa o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1081 ze zm.) — dla umów zawartych przed 18 grudnia 2011 r.
http://isap. sejm. gov. pl/DetailsServlet?id=WDU20011001081
– Prawo Bankowe
http://isap. sejm. gov. pl/DetailsServlet?id=WDU20020720665
– Elektroniczne instrumenty płatnicze
http://isap. sejm. gov. pl/DetailsServlet?id=WDU20021691385
– Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych
http://isap. sejm. gov. pl/DetailsServlet?id=WDU20030990919
– Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych
http://isap. sejm. gov. pl/DetailsServlet?id=WDU20120000855
– Ustawa antylichwiarska
http://isap. sejm. gov. pl/DetailsServlet?id=WDU20051571316
– Ustawa Prawo spółdzielcze
http://isap. sejm. gov. pl/DetailsServlet?id=WDU19820300210
– Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
http://isap. sejm. gov. pl/DetailsServlet?id=WDU19820190147
– Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
http://isap. sejm. gov. pl/DetailsServlet?id=WDU19930470211
– Prawo dewizowe
http://isap. sejm. gov. pl/DetailsServlet?id=WDU20021411178

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments